Jaarverslag 2017 van de Stichting EXIT                   –           DEFINITIEF, februari 2018

 

Het bestuur kwam dit jaar drie keer bij elkaar. Tussendoor werden zaken per mail besproken. Mw. Greteke de Vries volgde dit jaar mw. Tina Geels op als voorzitter en blijft ook als webmaster actief. Tina Geels blijft bestuurslid.

Het doel van onze stichting blijft boeken, gericht op de praktijk van het kerkelijk leven, voor een zodanige prijs op de markt brengen, dat ze met name in Roemenië betaalbaar zijn. Dat betekent dat we steeds met een zeker verlies werken waardoor ons werk alleen voortgang kan vinden door de ondersteuning van fondsen, diaconieën en particulieren.

Alle boeken in onze serie worden uitgegeven met het oog op de praktijk van de predikant in de Hongaarstalige gebieden en worden aan de protestantse theologische faculteiten in Roemenië en Hongarije gebruikt. Ze zijn inmiddels in meerdere boekwinkels in Roemenië (Kolozsvar/Cluj) en Hongarije (m.n. in Boedapest en Debrecen) te verkrijgen. Ook diverse docenten aan verschillende universiteiten verlenen hun medewerking aan verspreiding.

Studenten, die de boeken als studieboeken nodig hebben, kunnen die met grote korting aanschaffen dankzij de financiële steun van de Prof. dr. I. Juhász Stichting.

De contacten met onze uitgeverij in Cluj verliepen ook het afgelopen jaar weer uiterst plezierig. We zijn heel tevreden over de vormgeving en productie van de publicaties.

Steeds vaker krijgen we aanvragen om reeds in het Hongaars geschreven (dissertaties bijv.) of vertaalde publicaties in onze serie op te nemen. Dat is een prachtige erkenning maar levert tegelijk ook de uitdaging op hoe we dit alles kunnen financieren.

 

Uitgave van boeken in 2017

De volgende boeken zijn in 2016 vertaald, gecorrigeerd en gedrukt, en in het voorjaar van 2017 op de markt verschenen:

 • “Der Pfarrer ist anders” van M. Josutis
 • “Visually Speaking” van Jolyon P. Mitchell
 • “Onze Lieve Vrouwe baart een Zoon”, het 3e deel van de Bijbelse Theologie van Karel Deurloo.
 • Daarnaast verscheen in december van dit jaar de vertaling van deel 1 van “Het verhaal gaat” van Nico ter Linden. Naast de Juhász stichting, die voor alle theologiestudenten een exemplaar kocht, kochten verscheidene personen een exemplaar om het als Kerstcadeau aan een bevriende predikant in Roemenië of Hongarije te schenken. Dit leverde de Stichting een extra bedrag op van ruim € 4300.- .
 • Voor druk gereed en reeds gefinancierd is “The problem of forgiveness in the moral philosophy” van Vladimir Jankélévitch, vertaald door dr. Visky Bela. Het was de bedoeling om deze publicatie in het voorjaar van 2017 uit te geven, in één box met de uitgave van “Le Pardon”, ook van Vladimir Jankélévitch. Helaas verliep het verkrijgen van de vertaalrechten van dit tweede boek niet soepel. Daarom zullen deze boeken nu in het voorjaar van 2018 verschijnen en is het begrootte bedrag van “Le Pardon” doorgeschoven naar de begroting van 2018.
 • Aan de vertaling van “Christelijke Dogmatiek” werd ook dit jaar weer hard gewerkt. Deze zal naar verwachting na de zomer van 2018 gereed zijn. De bedragen (totaal 10.000.- euro), die we voor deze uitgave reeds ontvingen, hebben we gereserveerd.
 • Het boek “Ontvouwen. Protestantse prediking in de praktijk” van dr. Ciska Stark en dr. Bert de Leede is dit jaar vertaald door dr. Kocsev Miklos en wacht op correctie door ds. Rebekka Hermán-Mostert (start maart 2018). De financiering hiervoor is rond dankzij de inzet van de PThU. In juni 2018 zal er in Roemenië rond dit boek een gezamenlijke studieweek zijn van Nederlandse en Hongaarse predikanten met de auteurs.
 • We verwachten dat volgend jaar de vertaling van “The Witness of Preaching”, 3e druk, van Thomas G. Long klaar zal zijn. De financiering hiervan is reeds rond.

 

Er is een grote afname van de boeken van de stichting Exit. Dat betekent dat de werkzaamheden van de stichting nog steeds vruchtbaar zijn. Om ook letterlijk zichtbaarder te zijn, zal de winkel van de Exit-uitgeverij in Cluj verhuizen naar een nieuw pand, midden in het centrum.

In 2018 gedenken we het 10-jarig bestaan van onze stichting. We grijpen dat moment aan, om onze werkzaamheden grondig te evalueren en kritisch terug en vooruit te kijken.

Ook in Roemenië wordt het gebruik van de boeken van Exit geëvalueerd en worden de wensen m.b.t. de toekomst geïnventariseerd. We vinden het belangrijk, om goed op de hoogte te zijn van de behoeftes en wensen van onze doelgroep.

De uitgever van EXIT in Cluj, dhr. Nagy Péter schreef ons:

“The books from Praxis series are a significant support for the acquisition of new theological literature

for the theological education and research.

Many theologian students are happy to be able to buy this titles at an affordable price.

The name of EXIT it is very well known as we receive new requests weekly.”

 

 

Financiële samenvatting 2017

Totale uitgaven:         € 21.509.72

De uitgaven bestaan voornamelijk uit druk- en vertaalkosten (ruim € 21.000.-)

 

Totale inkomsten:         € 25.943,01,-

De inkomsten zijn in drie groepen in te delen:

 1. Giften:                  € 14.505,-

* € 2000,-  speciale actie voor “Het verhaal gaat deel 1”

* € 5.000.- van het Solidariteitsfonds

* € 2.000.- van de Van Dijk Stichting via de Juhász Stichting

* € 5.000.- van de PThU

* €     350.- van de Diaconie Zwolle

* €      155,- van particulieren

 

 1. Verkoop boeken:  € 6.470, 31

* € 2.145,00 algemene verkoop

* € 4.325,31 speciale verkoop “Het verhaal gaat”

 

 1. Diversen:           € 4.967,70

Dit jaar is de opbrengst van de boekenverkoop zo hoog, omdat er door velen middels een speciale actie boeken van Nico ter Linden zijn gekocht voor mensen in Roemenië en Hongarije.

Het saldo per 1 januari 2018 = € 4433,29

 

 

Beleid en plannen 2018

Graag willen we doorgaan op de ingeslagen weg. Steeds weer worden we benaderd om een boek in onze serie te mogen uitgeven. We gaan daar, in overleg met enkele docenten aldaar die ons adviseren, kritisch mee om: zijn de diverse theologische stromingen (zowel van Református zijde als van de zijde van de Unitariërs) akkoord? Hebben theologen, predikanten en studenten er belangstelling voor? Zijn de boeken een bijdrage aan de ontwikkeling op het terrein van theologie en kerk? Is er financiering voor te vinden?

In het komend jaar zullen naar wij hopen op de markt verschijnen:

 • De vertaling van deel 4 van de kleine Bijbelse Theologie van Karel Deurloo, “Schepping – van Paulus tot Genesis”   (drukkosten reeds betaald)
 • De vertaling van Vladimir Jankélévitch: “The problem of forgiveness in the moral philosophy” en “Le Pardon” (doorgeschoven van de begroting 2017 naar 2018)
 • De vertaling van “The Witness of Preaching”, third edition, van Thomas G. Long (wacht op correctie).
 • Vertaling van “Ontvouwen”, een Homiletisch handboek van dr. Bert de Leede en dr. Ciska Stark, (is reeds vertaald en reeds gefinancierd).
 • Michael Welker’s Buch – “Pneumatologie” (is reeds vertaald)
 • De uitgave van “The background of our Savior miracle’s in the Old Testament”, dissertatie van Márton János
 • “Christelijke Dogmatiek”
 • Herdruk van Weiss “Lelkigondozás”

Enkele van deze boeken zijn reeds geheel of gedeeltelijk voorgefinancierd en komen op de begroting van 2018 daarom niet of slechts ten dele voor.

 

Begroting 2018

 Uitgaven:

 • Resterende kosten (t.b.v. correctie) deel 4 van de Bijbelse theologie van Deurloo  € 1.000.-
 • Tweede boek van Vladimir Jankélévitch: “Le Pardon”                                                  €  4.700.-
 • Michael Welker’s  Pneumatologie                                                                                      €  2.500.-
 • The background of our Savior miracle’s in the Old Testament,  Márton                   € 4.500.-
 • Herdruk van Weiss “Lelkigondozás”                                                                                 €  2.553.-
 • Bijdrage aan de nieuwe boekwinkel                                                                                  €  2.000.-
 • Diversen (Boekpresentaties/reiskosten/bankkosten/website)                                   €  1.000.-
 • Onvoorzien                                                                                                                             €  1.500.-

Totaal:                                                                                                                                               € 19.753 .-

Inkomsten:

 • Saldo 1/1/2018                                                                                                                      € 4.483,29
 • Verkoop boeken:                                                                                                                   €  3.270. –
 • Van Dijk Stichting via Juhász Stichting                                                                           € 2.000. –
 • Stichting Solidariteitsfonds                                                                                                € 5.000. –
 • Juhász Stichting  t.b.v. boeken voor studenten                                                              € 3.000. –
 • Giften diaconieën en particulieren                                                                                   € 2.000. –

 

Totaal:                                                                                                                                           €  19.753,29