Stichting EXIT stelt zich ten doel publicaties op het gebied van de praktische theologie te laten vertalen in het Hongaars en deze te laten uitgeven in het Hongaarse taalgebied, ten behoeve van Hongaarstalige Protestantse kerken, in het bijzonder de Reformatus Kerk, de Unitarische Kerk en de Evangelisch Lutherse Kerken in Roemenië.

Stichting Exit werft fondsen ten behoeve van het verzorgen van deze vertalingen.

Sinds 2019 beoordeelt een Adviescommissie van Hongaarstalige hoogleraren, docenten en predikanten de aanvragen voor vertalingen van publicaties en de kwaliteit van het vertaalwerk. Opname van Hongaarstalige dissertaties of andere Hongaarse publicaties die mogelijk passen in de Praxis-serie worden eveneens door de Adviescommissie beoordeeld.

Aanvragen voor te vertalen publicaties of opname van publicaties in de Praxis-serie moeten schriftelijk gestuurd worden aan de secretaris van het Bestuur van Stichting Exit vóór 15 januari, 15 mei en 15 oktober.

Na acceptatie van een titel voor vertaling volgt nog een lange weg: fondsen werven, vertaalrechten verkrijgen, vertaling, correcties, vormgeving, drukken, marketing.

De uiteindelijke publicaties worden uitgegeven door uitgeverij Exit (Exit Kladó) in Kolozsvár / Cluj, Roemenië en komen uit in de Praxis-serie.

Stichting EXIT is opgericht in april 2008.

Jarenlange vriendschappelijke en collegiale contacten tussen predikanten van de diverse geloofsgemeenschappen leidden tot behoefte om elkaars theologische publicaties te kunnen lezen, waarbij de nadruk lag en ligt op de vraag van de Hongaarstalige kerken naar eigentijdse praktische theologische literatuur uit het Nederlandse, Engelse of Duitse taalgebied.

Donaties zijn zeer welkom. Zie onder Donaties.

Stichting Exit heeft een ANBI-verklaring. Uw donaties zijn aftrekbaar van uw belasting. Zie voor het Jaarverslag 2021 en de plannen voor 2022 op de ANBI-pagina van deze site.

Copyright © 2023 Exit Translations