Nederlandse stichting voor Praktisch Theologische Vertaalprojecten ten behoeve van Hongaarstalige kerken. Publicaties worden verzorgt door uitgeverij Exit (Exit Kladó) in Kolozsvár / Cluj, Roemenië.

Donaties zijn zeer welkom. Voor onze projecten in 2016/2017 zie onder Donaties.

Stichting Exit heeft een ANBI-verklaring. Uw donaties zijn aftrekbaar van uw belasting. Zie voor het Jaarverslag 2015 en de plannen voor 2016 en 2017 op de ANBI-pagina van deze site.

 Doelstelling

Stichting EXIT stelt zich ten doel publicaties op het gebied van de praktische theologie te doen vertalen in het Hongaars en deze te doen uitgeven in het Hongaarse taalgebied, ten behoeve van Hongaarstalige Protestantse kerken, in het bijzonder de Reformatus Kerk, de Unitarische Kerk en de Evangelisch Lutherse Kerken in Roemenië.

Deze link leidt naar een youtube-film over de Unitarische Kerk in Transylvania (Roemenië)

Deze link leidt naar een Wikipedia-pagina over de Hongaarse Gereformeerde kerk

Stichting EXIT is opgericht in april 2008.

Jarenlange vriendschappelijke en collegiale contacten tussen predikanten van de diverse geloofsgemeenschappen leidden tot behoefte om elkaars theologische publicaties te kunnen lezen, waarbij de nadruk lag en ligt op de vraag van de Hongaarstalige kerken naar eigentijdse praktisch-theologische literatuur uit het Nederlandse, Engelse of Duitse taalgebied.

Stichting Exit werft fondsen ten behoeve van het verzorgen van vertalingen van deze literatuur.

Ingang van de boekhandel in Kolozsvár / Cluj

waar Exit-boeken verkocht worden:

December 21. sugárút 14. szám.

Copyright © 2019 Exit Translations