Stichting Exit is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Gooi, Eem- en Flevoland onder nummer 30239957.

RSIN nummer: 8193.38.503

Bron: https://www.gelovenindedelta.nl/

Contactgegevens
Secretaris: ds. M. H. van de Graaf
Raadhuisstraat 39, 3299 AP Maasdam
mhvdgraaf@hetnet.nl
+31 78 – 78 57 881

Bankgegevens:
IBAN: NL06RABO0143257889,
BIC: RABONL2U
t.n.v. Exit, St. v. Praktische Theologische Vertaalprojecten, Zwolle

Exit Uitgeverij
Editura Exit,
RO-400117 Cluj-Napoca, str. Mihail Kogălniceanu nr. 23
Tel: +40 747 11 22 64
Roemenië

Bedrijfsgegevens:
Editura Exit
CUI: RO 23591402
Nr. RC: J12/1357/2008
Bankrekening nummer: RO46 BTRL 0130 1202 J513 91XX
Bank: BANCA TRANSILVANIA CLUJ-NAPOCA

Email: office@ideakonyvter.ro

Link naar de Praxis-serie met de publicaties van St. Exit:  http://www.exitkiado.ro/index.php?m=praxis

De nieuwe boekhandel:

Idea Boekhandel in Kolozsvár
http://ideakonyvter.ro/content/10-uzletunk

Unitárius püspöki ház / Vallászabadság háza / Huis van Godsdienstvrijheid
400094 Cluj-Napoca
Bulevardul 21 Decembrie 1989 (Kossuth Lajos utca) nr. 14
Tel: +40 0747 11 22 64
Email: office@ideakonyvter.ro
Open:
maandag–vrijdag 10–18 uur
zaterdag 10–14 uur

 

 

 

facebbook2