Het bestuur van Stichting EXIT wordt gevormd door leden van de Protestantse Kerk Nederland, de Remonstrantse Broederschap en de Nederlands Gereformeerde Kerk. 

Bestuur

 • Ds Elly van der Meulen, Erica, voorzitter
 • Ds Jan Bouma, Kampen, secretaris
 • Ds Marianna van de Graaf, Poortugaal, tweede secretaris
 • Ds Ries Nieuwkoop, Zwolle, penningmeester
 • Ds Tina Geels, Bunnik, lid
 • Ds Kelemen Csongor, Urk, lid
 • Ds dr Margriet Gosker, Venlo, lid

 Comité van aanbeveling

 • Mevr. Prof. Dr. M. T. Frederiks, Rijksuniversiteit Utrecht en IIMO
 • Dr. G.H. van de Graaf, Em. PKN-predikant
 • Dr. C. (Cornelis) van der Kooi, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Ds F. Kruyne, Remonstrants predikant, supervisor voor Hongaarstalige predikanten in Roemenië
 • Em. Prof. Dr M. Th. van Leeuwen, Remonstrants Seminarium, Amsterdam
 • Em. Drs A. van Lunteren, vrijzinnig predikant 
 • Dr. Hermán J. (János) Mostert, theoloog, Zwolle
 • Prof. dr. D.  (Dorottya) Nagy, Protestantse Theologische Universiteit, Amsterdam/Groningen
 • Prof. Dr H.P.de Roest, Protestantse Theologische Universiteit, Amsterdam/Groningen
 • Em. Prof. H.C. van der Sar, Protestantse Theologische Universiteit, Amsterdam/Groningen
 • Dr. C. (Ciska) Stark, Protestantse Theologische Universiteit, Amsterdam/Groningen
 • Dr L.K.Marácz, Faculty of Humanities, Europese Studies, Universiteit van Amsterdam

leden adviesraad

 • Balogh Csaba (Oude-Testament; Református)
 • Koppándi Botond (Homiletiek; Unitárius)
 • Nagy Dorottya (Missiologie; Luthers)
 • Visky Béla (Systematische Theologie; Református)
 • Marjovski Tibor (Bijbelse theologie; Református)
 • Beke Boróka (gemeentepredikant; Református)
 • Secretaris: Visky Erzsébet

Contactpersoon met de Adviesraad vanuit Exit-bestuur: Kelemen Csongor

statuten