2023

De Covid-pandemie dwong ons om digitaal te vieren, pastorale zorg te bieden en ons bij te scholen. Livestreams en online platforms, chatrooms en tools voor sociale media hielpen leden van de kerkgemeenschap om verbonden te blijven. Er werd geëxperimenteerd en geëvalueerd achteraf. Wat betekent digitalisering voor onze communicatiemiddelen? En: Is digitale communicatie in alle opzichten geschikt voor religieuze communicatie? Spreekt de Heilige Geest ook via nieuwe media? En wat betekent dit voor de rol van een predikant die in een kerk dient die zich vaak in diaspora-situaties bevindt? Dit zijn de vragen die aan de orde kwamen tijdens de conferentie van 2022 in Nieuw-Amsterdam. De samen doorbrachte tijd in de kerken van Nieuw-Amsterdam en op de camping “Buitenland” gaf ons de ervaring van een echte leergemeenschap. Met 40 predikanten onderzochten we gedurende twee dagen de kwesties van het online kerkelijk leven in drie velden: pastorale zorg, eredienst en ecclesiologie.

2022

De theoloog van deze tijd jaagt geen luchtspiegeling na of verbeeldt zich niet dat hij het oneindige mysterie van God kan inkapselen tussen de kaften van een dik werk – toch schrijft hij een boek, soms met de claim van een gezaghebbende christelijke leer. Zijn schok voor zijn onderwerp legt hem niet het zwijgen op, maar dit is precies wat hem tot een constante zoektocht aanzet: tot gedisciplineerde, regelmatige, precieze werkmethode, en bijgevolg tot precies en helder spreken. En tot het biddend schrijven van leerboeken, want de oude stelling is vandaag de dag nog steeds geldig: lex orandi – lex credendi, d.w.z. de orde van het geloof wordt bepaald door de orde van het gebed. Deze scheppende dynamiek geldt zeker ook voor de auteurs van deze prestigieuze bundel, twee vooraanstaande hoogleraren aan de Vrije Universiteit in Amsterdam die, hoewel ze in het hele werk streven naar de meest logische gedachte, niet achterblijven met verbazing en verwondering over het wezen en werk van de Drie-enige God. (dr. Béla Visky S., professor aan het Protestants Theologisch Instituut van Cluj/Kolozsvár)

2022

Facing Decline Finding Hope is ontstaan uit de ervaring dat de huidige manier waarop christelijke kerken opereren theologisch of financieel niet meer lang houdbaar zal zijn. Er is een realistische kans dat 80% van de kerken binnen twintig jaar voor het dilemma van overleven of verandering komen te staan. Dit is beangstigend vanuit een pessimistisch oogpunt, maar het kan ook een reden voor hoop zijn. Voor kerkleiders, bestuursorganen en predikanten van verschillende denominaties, maar ook voor kerkleden die zich zorgen maken over de toekomst van onze kerk, is dit leesvoer dat aanzet tot nadenken, moedig is en nieuwe vragen oproept.

2021 (2de, herziene uitgave)

Zijn er überhaupt christelijke oplossingen voor wereldse problemen? Bonhoeffer, een sleutelfiguur in het twintigste-eeuwse morele denken, mijmerde hierover in een essay uit 1941. De kwestie weegt vandaag de dag nog zwaarder op het christendom dan driekwart eeuw geleden. Dit fragmentarische werk is een onmisbare gids voor allen die weigeren de onuitblusbare behoefte van de mens te onderdrukken om schepsel en Schepper, de geschiedenis en de Heer van de geschiedenis, het lichaam en het vleesgeworden Woord samen te zien.

2020

Deel 2 van de serie bijbelse verhalen door de bekende Amsterdamse dominee Nico ter Linden.

Het bevat de woorden en gelijkenissen van en over Jezus van Nazareth zoals die ongeveer veertig tot vijftig jaar na zijn dood zijn opgeschreven door Marcus en Mattheüs.

2019

Beroep in de schaduw van het ambt

De positie van de prediking binnen de ontwikkeling van het beroepsbeeld van predikanten in de Hongaarse gereformeerde kerk in Transsylvanië.

Veranderingen in zelfbeeld en zelfbewustzijn van predikanten in de periode 1990-2014

2018

Werkers van het laatste uur.

De inwijding van nieuwkomers in het Christelijk geloof en in de Christelijke gemeente

2018

Psalmen van koningen; koning van psalmen.

Een studie over de theologie van psalm 72 in de context van het boek Psalmen.

2017

Origineel:
Der Pfarrer ist anders. Aspekte einer zeitgenössischen Pastoraltheologie, München 1982.

2017

Balans, gesprekken over de bijbel door twee vooraanstaande theologen

2016

Tien geboden – een bemoedigende benadering

2015

Exodus en Exil; deel 2 uit de serie Kleine Bijbelse theologie van het oude testament

2015

Koning en Tempel; deel 1 uit de serie Kleine Bijbelse Theologie van het Oude Testament

2015

Ethiek – in het denken van Dietrich Bonhoeffer

2014

Tweetalige Conferentiebundel n.a.v. het werk van Walter Bruegemann

bijbelse theologie van het O.T. (zie ook 2012)