2020

Deel 2 van de serie bijbelse verhalen door de bekende Amsterdamse dominee Nico ter Linden.

Het bevat de woorden en gelijkenissen van en over Jezus van Nazareth zoals die ongeveer veertig tot vijftig jaar na zijn dood zijn opgeschreven door Marcus en Mattheüs.

2019

Beroep in de schaduw van het ambt

De positie van de prediking binnen de ontwikkeling van het beroepsbeeld van predikanten in de Hongaarse gereformeerde kerk in Transsylvanië.

Veranderingen in zelfbeeld en zelfbewustzijn van predikanten in de periode 1990-2014

2018

Werkers van het laatste uur.

De inwijding van nieuwkomers in het Christelijk geloof en in de Christelijke gemeente

2018

Psalmen van koningen; koning van psalmen.

Een studie over de theologie van psalm 72 in de context van het boek Psalmen.

2017

Origineel:
Der Pfarrer ist anders. Aspekte einer zeitgenössischen Pastoraltheologie, München 1982.

2017

Balans, gesprekken over de bijbel door twee vooraanstaande theologen

2016

Tien geboden – een bemoedigende benadering

2015

Exodus en Exil; deel 2 uit de serie Kleine Bijbelse theologie van het oude testament

2015

Koning en Tempel; deel 1 uit de serie Kleine Bijbelse Theologie van het Oude Testament

2015

Ethiek – in het denken van Dietrich Bonhoeffer

2014

Tweetalige Conferentiebundel n.a.v. het werk van Walter Bruegemann

bijbelse theologie van het O.T. (zie ook 2012)

2013

De Kerk in het denken van Dietrich Bonhoeffer