2017

Origineel:
Der Pfarrer ist anders. Aspekte einer zeitgenössischen Pastoraltheologie, München 1982.

2017

Balans, gesprekken over de bijbel door twee vooraanstaande theologen – Balancing, discussions about biblical texts by two distinguished theologians

2015

Exodus en Exil; Exodus and Exile – biblical theology of the Old Testament

2015

Koning en Tempel;
King and Temple – biblical theology of the Old Testament

Tweetalige Conferentiebundel door Walter Bruegemanns

bijbelse theologie van het O.T. (zie ook / see also 2012)

2013

Gevoelige kwesties. Over homoseksualiteit;
Sensitive Issues. About homosexuality.

2009 / 2016

Van feest naar feest. Over de christelijke feesten, hun geschiedenis en betekenis;
From celebration to

celebration; about the christian holidays – their history and meaning.

2009

De onvermoede Derde; inleiding in contextueel pastoraat;

The unexpected Third; introduction into contextual pastoral care

2009

Een zeker overwicht – gesprekken tussen Kozma Zsolt en Tunyogi Lehel;
A certain preponderance – conversations between KZ and TL