Stichting EXIT stelt zich ten doel publicaties op het gebied van de praktische theologie te laten vertalen in het Hongaars en deze uit te geven in het Hongaarse taalgebied, ten behoeve van Hongaarstalige Protestantse kerken, in het bijzonder de Reformatus Kerk, de Unitarische Kerk en de Evangelisch-Lutherse Kerken in Roemenië.

Aanvragen voor vertalen van publicaties in het Hongaars moeten schriftelijk worden ingediend bij de secretaris van St. Exit vóór 15 januari, 15 mei en 15 oktober.

Aanvragen worden voorgelegd aan Hongaarstalige Adviescommissie die een belangrijke stem heeft in het honoreren van de aanvragen.