Bankgegevens:

IBAN: NL06RABO0143257889

t.n.v. Exit,  St. v. Praktische Theologische Vertaalprojecten, Zwolle

BIC: RABONL2U

Inkomsten uit de verkoop van onze boeken dekken lang niet alle kosten, omdat de prijzen zo laag mogelijk worden gehouden. Daarom is Stichting Exit voor de financiering van haar activiteiten afhankelijk van fondsen en van particuliere donateurs (uit Nederland, Roemenië, Hongarije en de Verenigde Staten).

Financiering is nodig voor de verwerving van vertaalrechten, vertalingen, correcties, vormgeving, drukwerk en marketing. Gemiddeld 10.000 euro per titel.

U kunt ook één publicatie steunen, door één boek aan te schaffen voor een (al dan niet bekende) predikant in Roemenië. De uitgever zorgt dat het boek gratis ter plekke wordt bezorgd.

De Praxis-serie waarin de boeken van Stichting Exit worden uitgegeven is te vinden onder deze link

Boeken zijn ook rechtstreeks te bestellen (in het Engels) via Fazekas Botond fazekas.botond@idea-plus.ro

Fazakas Botond
Fazekas Botond