Theologie van het Oude Testament: getuigenis, gesprek, pleitbezorging

Theologie van het Oude Testament: getuigenis, gesprek, pleitbezorging;
Theology of the Old Testament; Testimony, Dispute, Advocacy