Een zeker overwicht

2009

Een zeker overwicht – gesprekken tussen Kozma Zsolt en Tunyogi Lehel;
A certain preponderance – conversations between KZ and TL