2023

A Covid-járvány rákényszerített bennünket arra, hogy digitális formában ünnepeljünk, végezzük a lelkigondozást és továbbképzést. Élő közvetítések és online platformok, chatszobák és közösségimédia-eszközök segítettek a gyülekezeti közösség tagjainak kapcsolatban maradni. Volt kísérletezés és visszatekintő kiértékelés. Mit jelent a kommunikációs eszközeink szempontjából a digitalizáció? És: a digitális kommunikáció minden szempontból alkalmas-e a vallási kommunikációra? A Szentlélek megszólal az új médián keresztül is? És mit jelent ez a lelkipásztor szerepére nézve, aki olyan gyülekezetben szolgál, ami magát gyakran szórványhelyzetben találja? Ezek a kérdések merültek fel New Amsterdamban, a 2022-es konferencián. A New Amsterdam templomaiban és a „Buitenland” kempingben eltöltött közös idő igazi tanulóközösség tapasztalatát adta nekünk. Összesen 40 lelkipásztorral két napon át három témakörben vizsgáltuk az online egyházi lét kérdéseit: a lelkigondozás, az istentisztelet megünneplése és az ekkléziológia témakörében.

2022

A mindenkori teológus nem kerget délibábot, és nem képzeli, hogy bármily vaskos mű fedőlapjai közé befoghatná az Örökkévaló végtelen titkát – mégis könyvet ír, olykor a mértékadó keresztyén tanítás igényével. Tárgya előtti megrendülése nem némítja el, hanem éppen ez az, ami állandó keresésre hajtja: fegyelmezett, rendszeres, precíz munkára, és ennek nyomán szabatos, tiszta beszédre. Adott esetben pedig imádságos lelkülettel végzett tankönyvírásra, hisz ma is érvényes a régi tétel: lex orandi – lex credendi, azaz a hit rendjét az imádság rendje szabja meg. Bizonyára érvényes ez az alkotói dinamika e tekintélyes kötet szerzőpárosára nézve is, az amszterdami Vrije Universiteit két kiváló református professzorára, akiket – miközben a mű egészében a lehető leglogikusabb gondolatvezetésre törekednek – pillanatig sem hagy el az ámulat, a rácsodálkozás a Szentháromság-Isten lényére és munkájára. (dr. Visky S. Béla, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet professzora)

2022

A Remény a romokon abból a tapasztalatból született, hogy a keresztyén gyülekezetek jelenlegi működési módja már sem teológiailag, sem anyagilag nem tartható sokáig. Reális esély van arra, hogy a gyülekezetek 80%-a a következő húsz évben kénytelen lesz szembenézni a túlélés vagy változás dilemmájával. Ez pesszimista megközelítésből ijesztő, de lehet egyúttal ok a reményre. Egyházi vezetők, különböző felekezetek vezető testületei, szolgálattevői, de egyházunk jövőjéért aggódó gyülekezeti tagok számára is elgondolkodtató, bátor és újszerű kérdéseket feszegető olvasmány.

2021 (második, javított kiadás)

Vannak-e egyáltalán keresztény megoldások világi problémákra? – töpreng Bonhoeffer, a XX. század erkölcsi gondolkodásának meghatározó alakja egy 1941-es írásában. A kérdés ma még nagyobb súllyal nehezedik a kereszténységre, mint háromnegyed századdal ezelőtt. Nélkülözhetetlen kalauz ez a töredékesen is teljes mű mindazok számára, akik nem hajlandók pótcselekvésekkel elfojtani az embernek azt az olthatatlan igényét, hogy együtt lássa a teremtményt és a Teremtőt, a történelmet és a történelem Urát, a testet és a testté lett Igét.

2018

Isten Lelke – A Szentlélek teológiája

 

2018

Királyok zsoltára. Zsoltárok királya

A 72. zsoltár előállása és teológiája a Zsoltárok könyve redakciójának tükrében

2017

A lelkész más

A jelenkori pasztorális teológia néhány szempontja

2017

Mérlegen – Önéletrajzi beszélgetések

2015

Etika – Dietrich Bonhoeffer

Útkészítés és bevonulás

2014

Lojalitás – erő, mely gúzsba köt vagy felszabadít