Az Exit Alapítvány célkitűzése, hogy gyakorlati teológiai kiadványokat fordíttasson le magyar nyelvre és segítse azoknak kiadását magyar nyelvterületen, a magyar nyelvű protestáns egyházak, különösen a Magyar Református Egyház, az Erdélyi Unitárius Egyház és a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház számára.

Az alapítvány ezen fordítások elkészítésére és kiadására gyűjt adományokat.

2019 óta egy magyar ajkú teológiai professzorokból, tanárokból és lelkipásztorokból álló ún. Tanácsadó Bizottság mond véleményt a fordításra és kiadásra javasolt könyvekről, valamint a fordítás minőségéről. Olyan magyar nyelvű disszertációk illetve kiadványok ügyében, melyek a Praxis sorozatban kaphatnának helyet, szintén a Tanácsadó Bizottság dönt.

Kiadványok fordítására illetve a Praxis sorozatba való felvételére irányuló kéréseket írásban kell elküldeni az Exit Alapítvány titkárának minden év január 15., május 15. és október 15. előtt.

A Tanácsadó Bizottság igenlő válasza után még hosszú út van a kiadásig: anyagi keret megkeresése, fordítási jogok megszerzése, fordítás, korrektúra, szerkesztés, nyomtatás, értékesítés.

A kész anyagot végül a kolozsvári Exit kiadó adja ki, a Praxis sorozaton belül.

Az Exit Alapítvány 2008 áprilisában jött létre.

A különféle felekezetek lelkipásztorai közötti, hosszú évek óta tartó baráti és kollegiális viszonyok oda vezettek, hogy megfogalmazták annak igényét, hogy egymás teológiai publikációit olvashassák. Ez legfőképpen a magyar nyelvű egyházak igényét jelentette korabeli holland, angol vagy német nyelvű gyakorlati teológiai irodalom iránt.

Adományát szivesen fogadjuk! Lásd – Adományok!

Az Exit Alapítvány rendelkezik ANBI (Közhasznú Szervezetek) igazolással. Ez azt jelenti, hogy adományozóink adomány (társasági) adókedvezményben részesülhetnek. A 2018-as évi beszámolónkat és a 2023. évi terveinket megtalálják honlapunk ‘ANBI’ oldalán.

Erdélyi Unitárius Egyház – youtube clip

Erdélyi Református Egyházkerület