Az Exit Alapítvány vezetőségének tagjai tartoznak a Hollandiában való Protestáns Egyházhoz, a Remonstráns Testvériséghez és a Holland Protestáns Szövetség – Szabadelvű Hitközösséghez.

Titkár
Titkár

balról jobbra: Ries Nieuwkoop, Foka van de Beek, Greteke de Vries, Tina Geels, Jan Bouma, Marianna van de Graaf

A jelenlegi vezetőség tagjai

 • Greteke de Vries lp., Bussum, elnök & website
 • Jan Bouma,  lp., Kampen, titkár
 • Marianna van de Graaf lp., Poortugaal, titkár 2
 • Ries Nieuwkoop lp., Zwolle, kincstárnok
 • Tina Geels lp, Bussum, tag
 • Foka van de Beek lp., Veenendaal, tag

Tanácsadó Bizottság

 • Csűry István püspök helyettes Királyhágómelléki Református Egyházkerület, Nagyvárad
 • Dr. Kocsev Miklós teológiai tanár Pápai Református Teológiai Akadémia
 • Dr. Kozma Zsolt nyugdíjas teológiai tanár Protestáns Teológiai Intézet, Kolozsvár
 • Dr. Rezi Elek teológiai tanár Protestáns Teológiai Intézet, Kolozsvár
 • Székely József lelkipásztor Kolozsvár Alsóvárosi Egyházközség
 • Dr. Tomcsányi Teodóra egyetemi tanár Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet, Budapest
 • Támogatói:
 • Professzor Juhász István Alapítvány és más alapítványok