Publicaties

Pagina onder constructie

De Praxis-serie publicaties van Exit bevat niet alleen boeken die onze stichting in het Hongaars laat vertalen, maar ook originele titels van Hongaarse auteurs die verbonden zijn aan theologische instituten in Roemenië en Hongarije. 

De internetboekhandel van de uitgeverij is te vinden via deze link

Klick op de afzonderlijke boeken voor meer informatie (in het Hongaars)

Nederlandse recensie over Play and Foundation (2014) onderaan de pagina.

 

 

 

2017

Der Pfarrer ist anders.

Aspekte einer

zeitgenössischen

Pastoraltheologie,

München 1982.

De pastor is anders

 

2017

Visually Speaking

 Beeldend Spreken

 

 

 

2017

The story goes on, part I The Tora

Het verhaal gaat, deel 1, de Tora

 2017

Balans, gesprekken over de bijbel door twee vooraanstaande theologen – Balancing, discussions about biblical texts by two distinguished theologians

 

2016

Tien geboden – Ten commandments

 2016

Feministische theologie, essays en studies – Feminist theolgy

 

2016

Onze lieve vrouwe baart een zoon – Our Lady Bears a Son

Uittocht en Exil; Exodus and Exile - biblical theology of the Old Testament

2015

Exodus en Exil;
Exodus and Exile – biblical theology of the Old Testament

 Kerk en Tempel; Church and Temple - biblical theology of the Old Testament

2015

Koning en Tempel;
King and Temple – biblical theology of the Old Testament

Ethiek, Ethics

2015

Ethiek;

Ethics

Dissertatie over de filosoof Vladimir Jankélévitch; PhD Dissertation

2015

Dissertatie over de filosoof Vladimir Jankélévitch;

PhD Dissertation about the French philosopher Vladimir Jankélévitch

 Van onzichtbare naar bevrijdende loyaliteit; From invisible to liberating loyalty.

2014

Van onzichtbare naar bevrijdende loyaliteit;

From invisible to liberating loyalty

 Teetalige Conferentiebundel bij Walter Bruegemanns bijbelse theologie van het O.T.

2014

Tweetalige Conferentiebundel bij Walter Bruegemanns bijbelse theologie van het O.T. (zie ook / see also 2012)

Visky Bela

2014

Theodicee in eigentijdse theologie

(review at the Dutch page)

Theodicy in contemporary theology

Bijbel en Koran over economie; Bible and Qur'an about Economics

2014

Bijbel en Koran over economie;

Bible and Qur’an about Economics

 Artikelen t.b.v. de opleiding Contextueel Pastoraat; Volume with articles concerning Contextual Pastoral Care

2013

Artikelen t.b.v. de opleiding Contextueel Pastoraat;
Volume with articles concerning Contextual Pastoral Care

De Kerk; The Church

2013

De Kerk;

The Church

 Gevoelige kwesties. Over homoseksualiteit; Sensitive Issues. About homosexuality.

2013

Gevoelige kwesties. Over homoseksualiteit;
Sensitive Issues. About homosexuality.

De kunst van het Bijbelverhaal; The art of biblical narrative

2012

De kunst van het Bijbelverhaal;

The art of biblical narrative

Theologie van het Oude Testament: getuigenis, gesprek, pleitbezorging; Theology of the Old Testament; Testimony, Dispute, Advocacy

2012

Theologie van het Oude Testament: getuigenis, gesprek, pleitbezorging;
Theology of the Old Testament; Testimony, Dispute, Advocacy

Johannes á Lasko

2010

Johannes á Lasko

Leren over leven in loyaliteit: over contextuele hulpverlening. Volume about Contextual Therapy.

2010

Leren over leven in loyaliteit: over contextuele hulpverlening.
Volume about Contextual Therapy.

 

De drie van God: het Woord, de predikant en de gemeente; About the three of God: the Word, the preacher and the congregation.

2010

De drie van God: het Woord, de predikant en de gemeente;

About the three of God: the Word, the preacher and the congregation.

Counseling, supervisie, pastorale psychology; Counseling, supervision and pastoral psychology.

 2010

Counseling, supervisie, pastorale psychology;

Counseling, supervision and pastoral psychology.

 

Van feest naar feest. Over de christelijke feesten, hun geschiedenis en betekenis; From celebration to celebration; about the christian holidays - their history and meaning;

2009 / 2016

Van feest naar feest. Over de christelijke feesten, hun geschiedenis en betekenis;
From celebration to

celebration; about the christian holidays – their history and meaning.

De onvermoede Derde; inleiding in contextueel pastoraat; The unexpected Third; introduction into contextual pastoral care

2009

De onvermoede Derde; inleiding in contextueel pastoraat;

The unexpected Third; introduction into contextual pastoral care

Een zeker overwicht - gesprekken tussen Kozma Zsolt en Tunyogi Lehel; A certain preponderance - conversations between KZ and TL

 2009

Een zeker overwicht – gesprekken tussen Kozma Zsolt en Tunyogi Lehel;
A certain preponderance – conversations between KZ and TL

Gnosis

2009

Gnosis en het geloof van het vroege christendom;

Gnosis and early christianity

Van geslacht tot geslacht; From generation to generation

2008 / 2015

Van geslacht tot geslacht;

From generation to generation

Het leven en werk van Istvan Kecskemethy Csapó; Life and work of IKS - a famous Hungarian theologian and Biblical Scolar in Transylvania

2008

Het leven en werk van Istvan Kecskemethy Csapó;

Life and work of IKS – a famous Hungarian theologian and Biblical Scolar in Transylvania

 

Recensie van Play en Foundation:

Gerrit van Dijk

Het boek “Play and Foundation, Theodicy in contemporary Theology” is een Engelse vertaling van het Hongaarstalige proefschrift waarop Béla Visky in 2003 aan de gereformeerde Gáspár Károli Universiteit in Boedapest promoveerde. In 2006 werd de dissertatie in handelseditie uitgegeven door uitgeverij ‘Koinónia’. Dr. Béla Visky schreef dit werk over de theodicee (rechtvaardiging van God) niet als droge wetenschapper, maar met een diepe betrokkenheid op het onderwerp. Dr. Sándor Béla Visky probeert in deze theodicee in het reine te komen met een verscheurde schepping die bloedt uti vele wonden en die kreunt onder het onrecht. Verwoestende aardbevingen (Lissabon), atoombommen op Japanse steden, ‘Auschwitz’ en de Goelag archipel, schreeuwen als het ware om een theologische reflectie of een theodicee. Béla Visky wil in ieder geval die ‘oplossingen’ vermijden die rechtzinnige dooddoeners, die in feite de schreeuw om een echte theodicee smoren door het lijden van (onschuldige) slachtoffers te bagatelliseren en de ergste beulen in hun (doods)slaap ongestoord doen voort snurken. Béla Visky opent zijn boek met een treffend aforisme (bijna een motto) “Zielenwonden zijn vensters. Door deze openingen sijpelen de hemelse lichtstralen het gemakkelijkst naar binnen tot op de bodem van de ziel.” Béla Visky behandelt (on)mogelijkheden, de gronden en de grenzen van theodicee. Hij is zich bewust dat God die vanuit Zijn wezen rechtvaardig en goed is, niet in de beklaagdenbank kan worden gezetten. Toch hebben vele toonaangevende theologen, filosofen en schrijvers of God ter verantwoording geroepen, of pogingen gedaan Hem of Zijn bestuur te aan te klagen of te verdedigen. Een hele stoet van theologen, dichters en schrijvers die met het probleem van de theodicee worstelden, komen voorbij.  De selectie van allerlei citaten, in het bezield verband van des schrijvers eigen zoektocht, maken het proefschrift tot een depot van diepzinnige gedachten.

De dissertatie is naar trinitarisch model opgebouwd als een drieluik. Vooraf aan de drie hoofddelen is een inleidend hoofdstuk geplaatst waarin de geschiedenis van de theodicee “in notendop” wordt behandeld. Een rij belangrijke denkers (Plato, Leibniz enz.) passeren de revue. Friedrich Nietzsche krijgt uitvoerige behandeling. Béla Visky beschouwt de ‘vreemde theodicee’ van de godloochenaar Nietzsche als belangrijk omdat volgens hem “heel het postmoderne denkklimaat niets anders is dan wat voetnoten bij de filosofie van Nietzsche”. Nietzsche’s ‘theodicee’ was in feite een ‘vita-dicee’ een hartstochtelijk ‘ja-tegen-het-leven’ met als inzet de godsmoord (theo-cide) en de liquidatie van het zondebegrip (die “joodse uitvinding”). Op ingrijpende wijze tekent Béla Visky de tragiek van Nietzsche’s filosofie (en daarmee het postmodernisme) dat als  ‘ja-tegen-het-leven’ consequent ‘ja’ tegen alle levensdriften, inclusief die van de ‘blonde beesten’ moet zeggen. Dat betekent de onmogelijkheid van een ‘nee’ tegen dat soort plekken met opschriften als “ARBEIT MACHT FREI” bij de ingang. Na deze historische introductie volgt het eerste deel: de klassieke theologische theodicee. De kerkvader Augustinus met zijn antwoorden op vragen als ‘vanwaar het kwaad?’ en de ‘de oorzaak van de val in de vrije wil’ beheersten eeuwenlang de theodicee. Hier gaat Béla Visky in op de oorsprong van het kwaad. De auteur wil staande in de gereformeerde traditie het bestaan van de duivel niet ontkennen, maar spreekt liever over ‘het kwaad’ dan over ‘de boze’. De theodicee is niet gebaat door een overaccentuering van satan als persoon of als een ‘gevallen aartsengel’. In plaats van het schrijven op het conto van de duivel, ziet Paulus in Romeinen 7 het kwaad in hemzelf. Het tweede deel, de christologische theodicee, concentreert op de betekenis van de kruisdood van Christus voor de theodicee. Met belangrijke hedendaagse theologen neigt Béla Visky tot de gedachte dat God lijden kan. De haast sacramentele plek van het lijden zowel in God als het lijden van christenen die de Japanse (Lutherse) theoloog Kazoh Kitamori in zijn boek “Theologie van Gods lijden” beschreef, wordt door Visky niet gedeeld. Meer sympathie voelt Visky met de Duitse theoloog Jürgen Moltmann. Hoewel kritische noten niet ontbreken, is de instemming van Béla Visky overal merkbaar. Met Moltmann vindt Béla Visky dat een theologie na Auschwitz kan, omdat er ook IN Auschwitz theologie was. (Het “Onze Vader” en het “Shema” klonk ook in Auschwitz) Vooral in het derde deel, de pneumatologische-praktische theodicee, komt dr. Visky met een eigen bijdrage voor een theodicee. Omdat in de huidige wetenschapsfilosofie ‘authentieke ervaringen’ een rol mogen spelen, wil Béla Visky die ‘authentieke ervaringen’ van hedendaagse christelijke martelaren inzetten. Naast die van Bonhoeffer, gebruikt Béla Visky martelaren onder het communisme, onder andere Richard Wurmbrandt, Sándor Szilágyi en Ferenc Visky (de auteur is een achterneef van deze Hongaars-hervormde predikant).  Béla Visky houdt op zijn wijze een pleidooi voor een ‘ja-tegen-het-leven’. Een christen kan vanuit de verzoende relatie met God in Christus het leven aanvaarden, zonder aandeelhouder van het kwaad te zijn. Helaas laat de beperkte ruimte van deze recensie niet toe meer te citeren.

De vele citaten van schrijvers zoals Elie Wiesel, Imre Kertész, Fjodor Dostojewsksi geven een extra dimensie aan dit boek. Het boek is geschreven in een origineel en sprankelend Engels. Béla Visky beheerst heel goed het Frans en het Duits, maar het Engels wat minder. Waarschijnlijk om deze reden is de Anglofone wereld wat ondervertegenwoordigd. De filosoof Alvin Plantinga wordt slechts twee keer genoemd. Dit boek is een aanrader voor ieder die Engels kan en een must voor die theologen die iets met theodicee hebben, dus alle theologen.

n.a.v. “Play and foundation, Theodicy in Contemporary Theology” ISBN 978 90 239 2164 6

Co-editie van Uitgeverij Boekencentrum en Uitgeverij Exit te Cluj (Roemenië)

462 pagina’s. Prijs € 25,00