Publications

Page under construction

 

This series not only contains translated books, but also original titles from Hungarian authors who are related to protestant theological institutes in Romania or Hungary. Link to the bookstore of the publishinghouse.

 

2017

Der Pfarrer ist anders. Aspekte einer zeitgenössischen Pastoraltheologie, München 1982.

De pastor is anders

2017

Visually Speaking

 Beeldend Spreken

 2017

Balans, gesprekken over de bijbel door twee vooraanstaande theologen – Balancing, discussions about biblical texts by two distinguished theologians

2016

Tien geboden – Ten commandments

 2016

Feministische theologie, essays en studies – Feminist theolgy

 

2016

Onze lieve vrouwe baart een zoon – Our Lady Bears a Son

Uittocht en Exil; Exodus and Exile - biblical theology of the Old Testament

2015

Exodus en Exil;
Exodus and Exile – biblical theology of the Old Testament

 Kerk en Tempel; Church and Temple - biblical theology of the Old Testament

2015

Koning en Tempel;
King and Temple – biblical theology of the Old Testament

Ethiek, Ethics

2015

Ethiek;

Ethics

Dissertatie over de filosoof Vladimir Jankélévitch; PhD Dissertation

2015

Dissertatie over de filosoof Vladimir Jankélévitch;

PhD Dissertation about the French philosopher Vladimir Jankélévitch

 Van onzichtbare naar bevrijdende loyaliteit; From invisible to liberating loyalty.

2014

Van onzichtbare naar bevrijdende loyaliteit;

From invisible to liberating loyalty

 Teetalige Conferentiebundel bij Walter Bruegemanns bijbelse theologie van het O.T.

2014

Tweetalige Conferentiebundel bij Walter Bruegemanns bijbelse theologie van het O.T. (zie ook / see also 2012)

Visky Bela

2014

Theodicee in eigentijdse theologie

(review at the Dutch page)

Theodicy in contemporary theology

Bijbel en Koran over economie; Bible and Qur'an about Economics

2014

Bijbel en Koran over economie;

Bible and Qur’an about Economics

 Artikelen t.b.v. de opleiding Contextueel Pastoraat; Volume with articles concerning Contextual Pastoral Care

2013

Artikelen t.b.v. de opleiding Contextueel Pastoraat;
Volume with articles concerning Contextual Pastoral Care

De Kerk; The Church

2013

De Kerk;

The Church

 Gevoelige kwesties. Over homoseksualiteit; Sensitive Issues. About homosexuality.

2013

Gevoelige kwesties. Over homoseksualiteit;
Sensitive Issues. About homosexuality.

De kunst van het Bijbelverhaal; The art of biblical narrative

2012

De kunst van het Bijbelverhaal;

The art of biblical narrative

Theologie van het Oude Testament: getuigenis, gesprek, pleitbezorging; Theology of the Old Testament; Testimony, Dispute, Advocacy

2012

Theologie van het Oude Testament: getuigenis, gesprek, pleitbezorging;
Theology of the Old Testament; Testimony, Dispute, Advocacy

Johannes á Lasko

2010

Johannes á Lasko

Leren over leven in loyaliteit: over contextuele hulpverlening. Volume about Contextual Therapy.

2010

Leren over leven in loyaliteit: over contextuele hulpverlening.
Volume about Contextual Therapy.

 

De drie van God: het Woord, de predikant en de gemeente; About the three of God: the Word, the preacher and the congregation.

2010

De drie van God: het Woord, de predikant en de gemeente;

About the three of God: the Word, the preacher and the congregation.

Counseling, supervisie, pastorale psychology; Counseling, supervision and pastoral psychology.

 2010

Counseling, supervisie, pastorale psychology;

Counseling, supervision and pastoral psychology.

 

Van feest naar feest. Over de christelijke feesten, hun geschiedenis en betekenis; From celebration to celebration; about the christian holidays - their history and meaning;

2009 / 2016

Van feest naar feest. Over de christelijke feesten, hun geschiedenis en betekenis;
From celebration to

celebration; about the christian holidays – their history and meaning.

De onvermoede Derde; inleiding in contextueel pastoraat; The unexpected Third; introduction into contextual pastoral care

2009

De onvermoede Derde; inleiding in contextueel pastoraat;

The unexpected Third; introduction into contextual pastoral care

Een zeker overwicht - gesprekken tussen Kozma Zsolt en Tunyogi Lehel; A certain preponderance - conversations between KZ and TL

 2009

Een zeker overwicht – gesprekken tussen Kozma Zsolt en Tunyogi Lehel;
A certain preponderance – conversations between KZ and TL

Gnosis

2009

Gnosis en het geloof van het vroege christendom;

Gnosis and early christianity

Van geslacht tot geslacht; From generation to generation

2008 / 2015

Van geslacht tot geslacht;

From generation to generation

Het leven en werk van Istvan Kecskemethy Csapó; Life and work of IKS - a famous Hungarian theologian and Biblical Scolar in Transylvania

2008

Het leven en werk van Istvan Kecskemethy Csapó;

Life and work of IKS – a famous Hungarian theologian and Biblical Scolar in Transylvania