Donaties

Voor 2016 zoeken wij financiering voor:

  • K. Deurloo, “Kleine Bijbelse Theologie“, deel 3
  • Van der Kooi en Van den Brink “Christelijke dogmatiek
  • M. Josuttis, “Der Pfarrer ist ganz anders
  • Jolyon P. Mitchell, “Visually Speaking – Radio And The Renaissance Of Preaching”
  • Vladimir Jankélévitch, “Le pardon”

Plus:

  • Tweede druk van M. Th. van Leeuwen, “Van feest tot feest”
  • Tweede druk van J. Kiss, Homiletiek

Voor 2017:

  • 4e deeltje Kleine bijbelse theologie van Karel Deurloo
  • Christelijke Dogmatiek van Van den Brink en Van der Kooi

 

Stichting Exit is voor de financiering van haar activiteiten afhankelijk van fondsen en van particuliere donateurs (uit Nederland, Roemenië, Hongarije en de Verenigde Staten) die sympathie hebben voor het doel en de activiteiten van de stichting.

Financiering is nodig voor de verwerving van vertaalrechten, voor het geven van vertaalopdrachten, voor het uitvoeren van correcties, voor uitgeefactiviteiten en ondersteunende publicitaire uitingen.

U kunt ook één publicatie steunen, door één boek aan te schaffen voor een (al dan niet bekende) predikant in Roemenië. De uitgever zorgt dat het boek gratis ter plekke wordt bezorgd.

 

Bankgegevens:

Rabobank: 1432.57.889, t.n.v. Exit,

St. v. Praktische Theologische Vertaalprojecten, Zwolle

IBAN: NL06RABO0143257889, BIC: RABONL2U

 

De uitgeverij is te vinden onder deze link

Boeken zijn ook rechtstreeks te bestellen (in het Engels) via Fazakas Botond fazakas.botond@idea-plus.ro

Fazakas Botond

Fazakas Botond